Nano Api

A high-level API to the Nimiq nano client. This is intended to be the basis for nimiq wallet applications.

Setup

npm install @nimiq/nano-api

or

yarn add @nimiq/nano-api

Create an Instance:

const config = {
	cdn: 'https://cdn.nimiq.com/nimiq.js',
	network: 'test' // or 'main'
}
const nimiq = new NanoApi(config)